General Conditions

PRIVACY VERKLARING

TRIAKON NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u bij ons terecht via administratie@triakon.be.


Als TRIAKON stellen wij alles in het werk om uw gegevens te beschermen tegen misbruik.
Dat doen we onder meer door technische, organisatorische en ICT-maatregelen, waaronder firewalls en beveiligde servers. Er worden geen gegevens gestockeerd op servers buiten de Europese Unie. We zorgen er ook voor dat onze activiteiten verlopen volgens de regelgeving op Belgisch en Europees niveau.

We zullen uw gegevens nooit verkopen of doorgeven aan derden voor commerciële doeleinden. Soms is het echter noodzakelijk om bepaalde gegevens door te geven aan onze leverancier of onderaannemer, zodat we uw bestelling goed kunnen uitvoeren. Dit zal echter enkel gebeuren voor gegevens die strikt noodzakelijk zijn en rechtstreeks verband houden om een goede uitvoering van uw opdracht of prijsaanvraag te kunnen garanderen.

Triakon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

De persoonsgegevens die verwerkt worden voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Gebruik cookies op onze website

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website via de browser opslaat op uw harde schijf. Cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van de website te vergemakkelijken, zo kan bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de bezoeker opgeslagen worden. Onze website triakon.be maakt enkel gebruik van dergelijke systeem-cookies, we gebruiken geen analytische cookies voor bezoekersstatistieken.

Portal Triakon

Voor sommige applicaties maken wij gebruik van een webgebaseerd platform. Dit is enkel bereikbaar via een beveiligde webomgeving met een paswoord en login. Bij gebruik van dit platform verzamelen wij persoonsgegevens zoals uw naam, email, adres en dergelijke. Dit zijn echter enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede verwerking van uw bestelling. Deze gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard en uiteraard niet doorgegeven of verkocht aan derden voor commerciële doeleinden.

Uw Rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

Op eenvoudig verzoek heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Ze laten verwijderen of de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, verzoeken wij u om ons te contacteren per e-mail via administratie@triakon.be .

Triakon NV stuurt periodiek een digitale nieuwsbrief met nieuwigheden die u mogelijks kunnen interesseren. Iedere ontvanger heeft op elk moment het recht om zich uit te schrijven. Dit kan de ontvanger zelf doen via de “uitschrijfoptie” onderaan de nieuwsbrief. De gegevens van de ontvangers worden niet gedeeld met derden.

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

In onze algemene verkoopsvoorwaarden vindt u meer informatie over de betalingsvoorwaarden, aansprakelijkheid, verwerking van persoonsgegevens en dergelijke. Deze worden mee verzonden met je offerte of factuur en kan je raadplegen op onze website (Download: Algemene Verkoopsvoorwaarden) of op eenvoudig verzoek via mail aan administratie@triakon.be

Triakon NV behoudt zich het recht voor zijn algemene voorwaarden,  privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen in diensten of in de geldende wetgeving en gelden vanaf het moment dat ze bekendgemaakt worden. We raden u dan ook aan om deze regelmatig te raadplegen.


(document versie juni 2018)